Stichting huurdersraad

De stichting huurdersraad Omnivera GWZ is een zelfstandige organisatie, waarin afgevaardigen uit alle wijken vertegenwoordigd zijn.

Advies
De stichting huurdersraad Omnivera GWZ brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over onderwerpen die het huren van een woning betreffen. Wettelijk is vastgelegd welke rechten en plichten de stichting huurdersraad en Omnivera GWZ hebben.

Vragen?
Heeft u vragen waarover u contact wilt opnemen met een van de leden van de stichting huurdersraad? Kijkt u dan voor informatie op de website van de stichting huurdersraad Omnivera: www.huurdersraad.com.

Delen: