Disclaimer

Aansprakelijkheid
We besteden onze uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Omnivera GWZ  is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.  

Auteursrecht voorbehouden 
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnivera GWZ .

Enquête
Door het invullen van een enquête van Omnivera GWZ geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons altijd aan de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij de gegevens alleen gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen. Ook verstrekken wij uw gegevens niet aan derden. 

Delen: