Bestuur en Raad van commissarissen

Bestuur
Omnivera GWZ is een maatschappelijke organisatie. drs. Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder, is de eerst verantwoordelijke en heeft de dagelijkse leiding.

Raad van commissarissen
Effectief toezicht op de organisatie is belangrijk. De raad van commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken. Bij Omnivera GWZ bestaat de raad van commissarissen uit:

 

deskundigheidsgebied

benoemd

hernoembaar/

aftredend

De heer M.E.N. van Berkel, voorzitter                

vastgoed en volkshuisvesting

1-1-2013

1-1-2017

1-7-2018

De heer J. Timmer, lid                                          

financiën, plaatselijke en bestuurlijke ervaring, huurderscommissaris

1-1-2013

1-1-2017

1-1-2021

Mevrouw T. van Gurp, lid                                          

financiën, verandermanagement

15-5-2017

15-5-2021

15-5-2025

Mevrouw E. van Beelen,
lid

maatschappelijke ontwikkelingen en bestuurlijke verhoudingen, huurderscommissaris 15-6-2017 15-6-2021 15-6-2025

Mevrouw T. van Gurp (voorzitter) en de heer J. Timmer hebben zitting in de Auditcommissie.
De heer J. Timmer (voorzitter), mevrouw E. van Beelen (lid) en de heer M.E.N. van Berkel (lid) hebben zitting in de Remuneratiecommissie.

Aanvullende informatie
Wilt u aanvullende informatie? Vanuit het keuzemenu in de linkerkolom kunt u de statuten, het reglement RvC, het bestuursreglement en de Governancecode openen.

Nog vragen?
Heeft u een vraag die niet is toegelicht in de documenten in de linkerkolom? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer (0184) 61 44 88, of vul het onderstaande contactformulier in.

Delen: