Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over ons. De dienstverlening of één van de medewerkers stelt u teleur. Graag horen wij over uw ontevredenheid. Meldt u dit via telefoonnummer (0184)
61 44 88 of via het klachtenmeldingsformulier onder aan deze pagina.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Komen we er samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. De geschillencommissie neemt uw klacht in behandeling en brengt een onafhankelijk en onpartijdig advies uit aan de directeur-bestuurder van Omnivera.

Uw klacht melden bij de Geschillencommissie
Wilt u uw klacht melden bij de Geschillencommissie? Leest u dan eerst de brochure. U vindt deze brochure in het informatieblok linksonder op deze pagina. Ook het klachtenformulier vindt u in het informatieblok. Wilt u na het doorlezen uw klacht melden, dan kunt u terecht op de site.

Let op:
De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland neemt alleen klachten in behandeling als de situatie is ontstaan door toedoen of nalatigheid van Omnivera. Bovendien heeft u geprobeerd de klacht samen met de medewerkers op te lossen

Klachtenmeldingsformulier - persoonsgegevens
Klacht
Delen: