Sponsorbeleid

Voor Omnivera GWZ is sponsoring een manier van communiceren met de lokale samenleving. Het is een communicatie-instrument, waarmee we ons onder de aandacht kunnen brengen bij onze doelgroepen. Omdat ons budget niet eindeloos is en de herziene woningwet 2015 zeer strenge eisen stelt aan sponsoring wordt het sponsorbeleid van Omnivera GWZ herzien. 

Aanvraag
Denkt u na het lezen van de herziene woningwet 2015, aan de gestelde voorwaarden te voldoen, stuur dan uw aanvraag naar info@omnivera.nl. De leden van het managementteam beoordelen uw aanvraag en u ontvangt zo snel mogelijk antwoord. 

Delen: