Visitatierapportage

Als lid van Aedes moet Omnivera GWZ zich laten visiteren. Een onafhankelijke commissie geeft tijdens de visitatie een objectief oordeel over het maatschappelijk presteren van onze corporatie. De visitatie van Omnivera GWZ vond plaats over de periode 2010 - 2016 door Cognitum, geaccrediteerd door de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland.

Het rapport en de bestuurlijke reactie vindt u hieronder:

Delen: