Visitatierapportage

Eén keer per vier jaar wordt Omnivera GWZ gevisiteerd. Uitgebreide verantwoording van het werk van de corporatie. In de onderstaande documenten kunt u de verslaglegging van de visitatie lezen. 

visitatierapport deel 1

visitatierapport deel 2

Delen: