Integriteitscode

Omnivera GWZ staat als woningcorporatie midden in de samenleving. Daarbij leggen we het accent op mens, wonen en leefbaarheid en zoeken daarbij mogelijkheden tot samenwerking. 

Integer
Wij doen ons werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en belanghouders ons vertrouwen. Om dat vertrouwen te waarborgen is een aantal zaken vastgelegd in de integriteitscode

Delen: