Tanja van Gurp

Tanja van Gurp is per 15-5-2017 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Mw. Van Gurp is als bestuurskundige gespecialiseerd in de inrichting en aansturing van publieke en hybride organisaties. De laatste jaren ligt de nadruk in het werk en in het onderzoek op complexe veranderopgaves. Werkterrein: strategieontwikkeling, vertalen van strategie in operationele doelen, implementeren en borgen van de benodigde organisatieveranderingen.  Thuis in de zorg en het sociale domein.

 
Hoofdfunctie:  Eigenaar Van Gurp Van Eekelen b.v. /Interim manager; Veranderregiseur
 
Nevenfuncties: Voorzitter Theater aan de Schie; Voorzitter Wennekerpand
Delen: