Elisabeth ter Borg

Drs. Elisabeth ter Borg is per 1 oktober 2015 de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Omnivera GWZ . Mevrouw Ter Borg woont in Everdingen en kent het werkgebied goed. Als toezichthouder is zij de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de volkshuisvesting in de Betuwe. Zij heeft een financieel gezonde, maatschappelijk betrokken én productieve volkshuisvesting altijd gezien als een cruciale pijler in het sociale vangnet in gemeenten en regio’s. Daarbij is de huurder het uitgangspunt voor Elisabeth ter Borg.

Zelf zegt zij: “Ik heb geleerd dat de betrokkenheid van huurders en medewerkers goed samen gaat met een hoge mate van efficiency. Het credo ‘huurders aan top’ is op mijn lijf geschreven.” Tijdens haar werk als directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen bleef haar aandacht zich in het dagelijkse werk altijd op de huurder en de medewerkers concentreren. In haar overtuiging ligt daar de grootste opgave; los van fusies, samenwerkingsverbanden, wetswijzigingen of sectorinnovaties.

Elisabeth ter Borg studeerde politieke geografie en bestuurskunde. Daarnaast heeft zij praktijk opleidingen gevolgd zoals Vastgoed Finance, opleidingen op het gebied van Human Resource Management en bedrijfskunde.

Vanaf 1998 is zij actief in de volkshuisvesting. Eerst bij Het Oosten - een van de voorgangers van Stadgenoot - in Amsterdam en vanaf 2000 als directeur bij Jutphaas Wonen (Nieuwegein) en directielid van het Vastgoedfonds Lieven de Key. Haar kerntaak was Jutphaas Wonen opnieuw te positioneren in de lokale samenleving en binnen het vastgoedfonds. Het opzetten van een klantgestuurde bedrijfsstrategie is één van de belangrijkste opgaven. Als in 2004 het vastgoedfonds ontvlochten wordt, gaat zij verder als directeur-bestuurder van de zelfstandige Stichting Jutphaas Wonen. In die tijd was Jutphaas Wonen een klantgestuurde volkshuisvester binnen Nieuwegein. Elisabeth ter Borg heeft Jutphaas Wonen door dit woelige traject gecoacht tot de zelfstandige en vernieuwende woningcorporatie die de corporatie tot op de dag van vandaag nog is.

In 2007 vertrekt Elisabeth ter Borg bij Jutphaas Wonen en werkt zij als directeur/eigenaar aan de reorganisatie van Uitgeverij Onkruid BV. Daarnaast werkt ze twee jaar als interim manager operations in de ontwikkelingssamenwerking bij The AgriCultures Network.

In 2013 tenslotte richt zij Future Friendly Media op: een media-collectief waarin 11 uitgevers hun commerciële activiteiten gebundeld hebben (bereik: 1.000.000 mensen). Haar rol is het opzetten én de branding van het collectief verzorgen. Daarnaast draagt zij zorg voor de introductie en implementatie een bedrijfsmodel waarin schaalvoordelen te behalen zijn in distributie en commerciële activiteiten. Naast deze activiteiten blijft Elisabeth ter Borg verbonden met de volkshuisvestingssector als commissaris van Stichting Woningbeheer Betuwe en Stichting Wonen Naarden.

Over Omnivera GWZ zegt zij: “Het bijzondere is dat Omnivera GWZ in een tijd waarin wet en regelgeving strakke kaders stelt, streeft naar een sturende rol van de huurder in de organisatie en de uitvoering van ons werk. Met ‘de huurder aan top’ gaan we samen aan het werk. Stap voor stap zullen we ook nieuwe wegen gaan bewandelen."

 

Nevenfuncties:

-

https://nl.linkedin.com/in/elisabeth-ter-borg-a0153713/nl

Delen: