Terug naar het nieuwsoverzicht

HBZ, HRO en Omnivera GWZ ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

03 juli 2017

Voorzitters Rien Stek (HRO) en Leo Smit (HBZ) van de respectievelijke huurdersorganisaties Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik, hebben samen met directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Omnivera GWZ een handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd gezet. 

Lees hieronder het volledige persbericht.


PERSBERICHT

HBZ, HRO en Omnivera GWZ ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Voorzitters Rien Stek (HRO) en Leo Smit (HBZ) van de respectievelijke huurdersorganisaties Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewoners Belang Zederik, hebben samen met directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Omnivera GWZ een handtekening onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd gezet.

In de overeenkomst is officieel vastgelegd dat huurders invloed hebben op het beleid van Omnivera GWZ en dat zij die invloed kunnen uitoefenen vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie. Daartoe ondersteunt Omnivera GWZ beide huurdersorganisaties in materiële en immateriële zin. De huurders hebben advies- en instemmingsrecht op veel verschillende onderwerpen. De overeenkomst wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Met de samenwerkingsovereenkomst wil Omnivera GWZ niet alleen de belangrijke rol van de huurders erkennen, maar ook waarborgen. Hoewel Omnivera GWZ verantwoordelijk is voor het beleid en het beheer van alle woningen wil zij de huurders (en andere bewoners) direct betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn. Daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van huurders is bevorderlijk voor een goede dienstverlening, zo kan Omnivera GWZ beter inspelen op de wensen van huurders.

De huurdersorganisaties zijn medeverantwoordelijk voor goed wonen; zij streven ernaar de belangen te behartigen van alle bewoners. Het bestaan van werkgroepen op specifieke onderwerpen en bewonerscommissies is daarvoor essentieel. Want het werk van de huurdersorganisaties is niet alleen uitgebreider geworden, maar ook van groter gewicht. Sinds de nieuwe Woonwet van 1 juli 2015 hebben huurdersorganisaties een aan de verhuurder en gemeente gelijkwaardige positie bij het maken van de lokale prestatieafspraken. De huurdersorganisaties moeten daarom ook goed weten wat er leeft onder mede-huurders.

Er wordt al volop samengewerkt tussen de huurdersorganisaties en Omnivera GWZ. Zo schrijven de organisaties in het bewonersblad, is er gezamenlijke werkgroep veiligheid, zijn er klantenpanels over verschillende onderwerpen en wordt er structureel overleg gepleegd.

NOOT VOOR DE PERS

____________________________________________________________________________

Voor het downloaden van de samenwerkingsovereenkomst gaat u naar www.omniveragwz.nl of naar HRO www.huurdersraad.com of naar HBZ www.huurdersbelang.info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Leo Smit, voorzitter HBZ op nummer: 06 5516 4476

Rien Stek, voorzitter HRO op nummer: 06 5335 8872

Erna Bosschart, woordvoerder Omnivera GWZ op nummer: 06 5129 5283

Delen: